R&S® RTB2000

Osciloskop s dotykovým displejem


R&S RTB2000

Osciloskop

Osciloskop R&S®RTB2000 s vzorkovací rychlostí 2.5GSa/s a hloubkou paměti až 20MSa významně převyšuje vlastnosti jiných osciloskopů této kategorie. Rychlost obnovy dat 50 000 průběhů za sekundu zajistí rychlost odezvy osciloskopu a schopnost zachytit i ojediněle se vyskytující chyby signálu. Široká nabídka měřicích funkcí poskytuje nástroje pro rychlou a snadnou analýzu.

Logický analyzátor

Rozšíření RTB-B1 umožňuje měření na 16-bitových paralelních sběrnicích. Měření je prováděno současně s měřením na analogových kanálech se společnou časovou základnou. Uživatel tak získává časově synchronizovanou informaci o dějích probíhajících v obvodu a může tak velmi přesně měřit časová zpoždění (například dobu převodu AD převodníku).

Analyzátor protokolů

Analýza protokolů sériových sběrnic je dnes velmi častým požadavkem. Osciloskop R&S®2C, SPI, CAN, LIN. Kromě dekódování nabízí nepřeberné možnosti nastavení spouštění. Uživatel se tak může zaměřovat pouze na části protokolu, které jsou pro něj důležité.

Programovatelný generátor

Rozšíření RTB-B6 je dvoukanálový programovatelný generátor s šířkou pásma 100MHz a hodinovým signálem DA převodníku 50MSa/s ocení nejen vývojoví pracovníci nebo studenti. RTB-B6 umožňuje generovat signály typů sinus, obdélník, trojúhelník, pila, gauss a šum. D8le má uživatel možnost vytvořit si svůj vlastní signál, nebo znovu vytvořit signál dříve osciloskopem zaznamenaný. Jelikož se jedná o dvou kanálový generátor lze jej využít například i pro vytvoření IQ složek komunikačních signálů. Další výhodou je 4bitový generátor sériových protokolů typu I2C, SPI, CAN, LIN.

Digitální voltmetr

Osciloskop R&S®RTB2000 nabízí funkci digitálního voltmetru se zobrazením tří digitů a funkci čítače se zobrazením šesti číslic. Tato měření mohou být prováděna nezávisle na ostatních nastaveních a současně a na všech kanálech. Hodnotu napětí lze měřit ve formátech DC, AC+DC a ACRMS.

FFT – Spektrální analýza

Mnohdy je složité odhalit chyby signálů z jejich časového průběhu. V takovém případě se převod do frekvenční oblasti může stát výraznou výhodou. Osciloskop R&S® RTB2000 nabízí analýzu pomocí rychlé Fourierovy transformace o délce až 128 000 bodů.

Režim měření pomocí masky

Tzv. Mask test rychle a efektivně, pomocí nastavení tolerančních omezení, odhalí specifické poruchy signálů a vyhodnotí pravděpodobnost výskytu poruchy. Uživatel má možnost volby jak v případě porušení masky postupovat. Osciloskop může při nalezení takové události například zastavit měření, nebo vytvořit pulz na AUX-OUT konektoru. Takový pulz lze využít například pro spouštění dalších zařízení.

Historie a segmentovaná paměť

Rozšíření RTB-K15 přináší navýšení velikosti paměti z 10MSa na 160MSa. Kromě větší paměti dává uživateli možnost procházet dříve zachycené průběhy, které byly po měření uloženy. Tyto uložené průběhy může libovolně analyzovat, pokud se jedná o signály sériových směrnic, může je zpětně dekódovat. Režim segmentované paměti umožňuje zaznamenávat signály pulzního charakteru téměř bez přerušení.

Vlastnosti

R&S RTB2000
  • 10,1“ kapacitní dotyková obrazovka Výborně čitelný dotykový displej s rozlišením 1280 x 800 bodů umožňuje snadný výběr funkcí, nastavení rozlišení, zoomu nebo přesun průběhu.
  • 10 bit A/D převodník Detailnější vertikální rozlišení díky 10bitovému AD převodníku.
  • Hloubka paměti 10 MSa / rozšíření na 160 MSa Prokládaně hloubka paměti až 20 MSa. Volitelně režim segmentované paměti s hloubkou záznamu 160 MSa a funkcí historie pro zachycení a sledování dlouhých záznamů.
  • Citlivost od 1mV/díl Velká citlivost v celé šířce pásma díky velmi nízkému šumu bez softwarového zvětšení signálu.
  • Snadné přizpůsobení obrazovky s funkcí R&S SmartGrid Snadné přizpůsobení zobrazení jednotlivých průběhů. Informace o úrovních / rozlišení na všech osách.
  • Rychlé spuštění během 10 s Možnost začít měřit již za 10 s od spuštění.
  • 70 MHz až 300 MHz se vzorkováním 2,5 GSa/s / 1,25 GSa/s Dostupné šířky pásma 70MHz, 100MHz, 200MHz a 300MHz pro 2 nebo 4 analogové vstupní kanály. Rozšíření šířky pásma možné kdykoli podle potřeby.
  • Integrovaný generátor průběhů a pattern generátor Rychlost vzorkování 250 MSa/s s rozlišením 14 bitů, kmitočet do 25 MHz. Výstupní signál sinus, pulz / obdélník, rampa / trojúhelník, šum. (volitelné rozšíření)
  • 16-ti kanálový logický analyzátor 2 sondy / 8 kanálů. Rychlost vzorkování 1,25 GSa/s, hloubka paměti 10 M vzorků. (volitelné rozšíření)
  • Snadné měření Grafické zobrazení důležitých parametrů průběhu jedním stiskem tlačítka.

Rozšíření a příslušenství

Rozšíření šířky pásma Rozšíření šířky pásma

Rozšíření šířky pásma na 100 MHz (RTB-B221/-B241)
Rozšíření šířky pásma na 200 MHz (RTB-B222/-B242)
Rozšíření šířky pásma na 300 MHz (RTB-B223/-B243)

Analýza sériových sběrnic Analýza sériových sběrnic

Spouštění a dekódování I2C/SPI (RTB-K1)
Spouštění a dekódování UART/RS-232/RS-422/RS-485 (RTB-K2)
Spouštění a dekódování CAN/LIN (RTB-K3)

Další možnosti rozšíření Další možnosti rozšíření

Logický analyzátor (MSO), 250 MHz (RTB-B1)
Arbitrary generátor (RTB-B6)
Historie a segmentovaná paměť (RTB-K15)

Napěťové sondy Napěťové sondy

Pasivní - 500 MHz, 10:1, 10 MΩ, 9,5 pF, 400 V (RT-ZP10)
Pasivní - 38 MHz, 1:1, 1 MΩ, 39 pF, 55 V (RT-ZP1X)
Vysokonapěťová - 400 MHz, 100:1, 50 MΩ, 7,5 pF, 1000 V (RT-ZH10)
Diferenciální - 100 MHz, 1000:1/100:1, 8 MΩ, 3,5 pF, 1000 V(rms)<

Proudové sondy Proudové sondy

AC/DC, 10 A / 1000 A, 20 kHz (RT-ZC02)
AC/DC, 30 A, 100 kHz (RT-ZC03)
AC/DC, 150 A, 10 MHz (RT-ZC10)
AC/DC, 30 A, 100 MHz (RT-ZC20)
AC/DC, 5 A, 120 MHz (RT-ZC30)
Napájecí zdroj pro proudové sondy (RT-ZA13)

Další příslušenství Další příslušenství

Látková brašna pro osciloskop a příslušenství (RTB-Z3)
Kryt předního panelu (RTB-Z1)
Kit pro montáž do racku (ZZA-RTB2K)


Jak nakoupit

V případě technických dotazů nás můžete kontaktovat

Odesláním Vašeho dotazu současně vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu s nařízením EU č.2016/79 (GDPR). Naše společnost uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti jejich zneužití, neoprávněnému sdělování a přístupu k nim.

Kontakt

Rohde & Schwarz - Praha, s.r.o.
+ 420 224 322 014
+420 234 749 199
office.rscz@rohde-schwarz.com

Hadovka Office Park
Evropská 2590/33c
160 00 Praha 6